Moravská unie žen

Posláním sdružení Moravská unie žen, z.s. je sdružování žen k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže s cílem podpořit sebedůvěru žen, jejich nasměrování v dosažení cílů a celková podpora jejich osobního růstu a profesní role

Vítáme všechny členky, které chtějí pracovat ve prospěch spolku. Členská přihláška je již ke stažení nebo k vyplnění on-line.

 

 

 

 

 

Jaká je hlavní myšlenka Fóra žen?

Projekt Fóra žen „Be elected or be neglected“ je zaměřen na podporu rovného podílu žen na národním politickém životě a jeho hlavním cílem je dosažení nejméně 30% podílu žen při volbách do europarlamentu, zastupitelstev měst a obcí a do senátu, které nás čekají v letošním roce .

Jako členka Fóra žen jsem se zapojila do sekce politicko – ekonomické, ve které spolupracuji s Marií Marvanovou a ostatními členkami této sekce na projektu revitalizace české ekonomiky.

 

Může se do členství zapojit kdokoliv?

Členkou Moravské unie žen se může stát kdokoliv, kdo sdílí naše názory vyplývající z našich stanov a chce být aktivní při prosazování základních myšlenek našeho spolku. Více informací i s kontaktními údaji naleznete na našich stránkách www.moravskauniezen.cz, kde je také možné vyplnit on-line přihlášku do našeho spolku.

Moravská unie žen je blízkou sesterskou organizací Fóra žen Praha pro spolupráci na Moravě. V současné době jednáme o členství Moravské unie žen v České ženské lobby a v její partnerské organizaci European Women´s Lobby.

 

 Chystáte se expandovat do okolních měst?

Ano. Rozhodně nejsme uzavřená místní skupina, již dnes máme členky po celé Moravě. Naším posláním je tzv. networking – síťování, tzn. vzájemné propojení žen napříč politickým spektrem, odborností a věkem.

 

 Jakým způsobem je spolek financován?

Práce ve spolku Moravská unie žen je dobrovolná a nutné vzniklé náklady jsou hrazeny z členských příspěvků a sponzorských darů. Naším plánem do budoucna je využití vhodných dotačních titulů na smysluplné projekty, které budou v souladu s našimi stanovenými cíli a také v souladu s plnou transparentností těchto projektů.

 

Vy osobně, jako předsedkyně, se angažujete v mnoha dalších směrech. Která oblast Vás nejvíce oslovila?

Nevíce se momentálně zajímám, tak jako všichni ostatní členové spolku Pro Prostějov, o budoucnost našeho jediného společenského sálu s větší kapacitou v centru města. Nevnímám pozitivně snahu současného vedení naší radnice na zbourání našeho KaS Centra, a místo něj vybudování nové a zbytečné obchodní galerie, kdy klesající tržby současných nájemců Zlaté brány nám jednoznačně ukazují, že město tento typ podnikání nepotřebuje a je již obchodními centry zcela přesyceno. Jak ukázala ekonomická studie firmy Incoma Gfk z Prahy, kterou má spolek Pro Prostějov k dispozici, má naše město v současné době nejvíce obchodů na jednoho obyvatele v České republice. Z porovnatelných měst je Prostějov s velkým náskokem sídlem s nejvyšší mírou saturace trhu nákupními centry, retail parky a obchodními domy. V součtu to znamená 51.700 m2 prodejních ploch ve větších obchodních komplexech, což představuje 1,16 m2 na 1 obyvatele města.

Také nejsem příznivcem výstavby nového multifunkčního společensko-sportovního centra v bývalých jezdeckých kasárnách, kdy je ve finančně velmi náročném  plánu navržena kombinace sportovních tělocvičen a kulturního sálu, navíc na úkor původně plánovaného rozšíření zeleně v této lokalitě. Tento způsob je mi bližší na vesnicích, kde sokolovna funguje jako kulturní i sportovní stánek v jednom, ale Prostějov, jako statutární město, si svoje samostatné kulturní a společenské centrum bezpochyby zaslouží. Místo toho ať se postaví kvalitní sportovní hala, kterých je v Prostějově velký nedostatek, rozšíří zeleň ve spolupráci s botanickou zahradou v souladu s citlivým začleněním další bytové výstavby.

Je třeba stávající KaS Centrum přestavět a zmodernizovat a zároveň je třeba mu dát smysluplnou ekonomickou náplň, jako například nabídnout přilehlé sály k pronájmu na různé školicí a prezentační akce, nabídnout prostor pro provoz restaurace a dalších služeb pro široké možnosti využití tak, aby se v tomto prostoru setkávali lidé při kulturních a společenských akcích. Celá historická plocha na tomto území by mohla být předmětem plánu zóny s historickou návazností a mělo by se k ní i tak přistupovat. Podle mého názoru, by bylo mnohem lepší upravit staré tržiště na fungující a hojně navštěvované farmářské trhy s odpovídající architekturou, rozšířit parkovací plochy pro návštěvníky centra města. Zbylé prostranství by mohlo být určeno k zástavbě drobným investorům na vybudování bytových jednotek určených k prodeji a drobných obchůdků opět v souladu s odpovídající architekturou historické zóny.

 

Jste matkou tří dětí. Jak jde zkombinovat rodina s vrcholnou kariérou?

Jsem máma tří dětí a z toho vyplývá, že mě okolnosti nutí být i zkušená manažerka s důrazem na plánování našeho času. Denně jsem nucena důsledně ekonomizovat svůj čas, odlišovat podstatné od nepodstatného a denně volit priority, dodržovat časový harmonogram, rozdělovat úkoly a kontrolovat jejich provedení a v případě potřeby nalézat náhradní řešení. Naše rodina funguje na vzájemné soudržnosti a ochotě jednotlivých členů kdykoliv vyjít vstříc a svůj osobní plán přizpůsobit. Jsem jim za to vděčná, ale zároveň vím, že umět hospodařit s časem je jedna z dovedností, kterou moje děti ve svém budoucím pracovním i osobním životě ocení.

 

Co podle Vás v současné době Prostějov a jeho občany nejvíce trápí?

Témat na změnu je spousta, ať už zlepšení podmínek pro volnočasový sport našich dětí a mládeže, rozšíření a zkvalitnění pečovatelské péče a služeb, nová výstavba domů pro seniory, podpora seniorských volnočasových aktivit, snížení kriminality ve městě, efektivní a důrazná městská policie, pulzující, bohatý, kvalitní kulturní a společenský život, podpora cestovního ruchu, cílená prezentace města, ale i moderní vybavení škol a tělocvičen, modernizace učeben, snižování provozních nákladů škol a školek, zateplení budov, zpracování pasportu budov – životnosti jednotlivých provozních technologických součástí, modernizace vybavení školních kuchyní a podpory využívání zelených energií.

Samostatným nemalým problémem, který jde ruku v ruce s nezaměstnaností je problematika zvyšujícího se počtu drogově závislých a přístupnosti drog v našem městě. Všechna zmíněná témata budou řešena v našem volebním programu pro komunální volby v Prostějově, které se budou konat na podzim tohoto roku.

Podle mého názoru, občany města Prostějova nejvíce trápí nezaměstnanost. Koncem února 2014 evidoval prostějovský Úřad práce 6895 nezaměstnaných, což činí nárůst oproti lednu o 134 uchazečů. Prostějov tak eviduje nejvyšší nárůst nezaměstnaných v celém kraji. Současná výše činí 8,9 %. Tato čísla nejsou pro naše město vůbec příznivá.

Zde musím zmínit projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který je financovaný rozpočtem a Evropským sociálním fondem. Jde o projekt Praxe pro mladé lidi do 30 let v Olomouckém kraji. V rámci tohoto projektu mohou zaměstnavatelé zřídit pracovní místa a na tato přijmout mladé lidi, kteří nemají praxi delší než dva roky a jsou alespoň 4 měsíce v evidenci úřadu práce. Na mzdu pro takového mladého člověka pak mohou získat příspěvek až 15.000.- Kč měsíčně. Jeden mladý člověk může u zaměstnavatele pracovat až 12 měsíců a za takovou dobu už získá praxi, která mu může pomoci při hledání práce.

Nevýhodou je velká administrativní zátěž pro zaměstnavatele, protože je třeba vyplnit spoustu různých přihlášek, pracovních plánů, a nejrůznějších výkazů. Toto by však mnozí zaměstnavatelé rádi podstoupili, ale dozvědět se o projektu vyžaduje téměř detektivní práci. Úředníci, kteří mají projekty na starosti, dostanou stejný plat, ať se do projektu zapojí dva lidé nebo sto, a tak se do prezentace nehrnou. Úřady práce bohužel v současné době hlavně „evidují“ uchazeče o práci, ale aktivní práce se zaměstnavateli a uchazeči o práci je něčím nevídaným.

Mým osobním cílem je nasměrovat vývoj Prostějova v následujících letech tak, aby Prostějov byl moderním a zdravým městem, kde chceme pracovat, podnikat, kde chceme spokojeně žít a vychovávat naše děti. Velmi bych si přála, aby se do našeho Prostějova vrátil prosperující průmysl a bylo podpořeno zemědělství, které na Hanou bezesporu patří.

 

Aktuality

05.03.2014 19:00

Pravidelný lunch Fóra žen v Praze

Dne 5.3.2014 se konalo pravidelné setkání Fóra žen v Žofín-Garden v Praze. Byla zde řešena podpora zákona o dětské skupině (sněmovní tisk č. 82). Bude se projednávat na některé z příštích schůzí Poslanecké sněmovny. Odkaz na tento sněmovní tisk https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=82....
18.02.2014 23:12

Spolupráce s Fórem žen

V únoru 2014 byla Ing. Hana Naiclerová, MBA přijata za členku neziskové organizace Fórum žen, které poskytuje společnou platformu ženám různých profesí z České republiky i ze zahraničí a umožňuje jim pravidelně se setkávat k výměně názorů a navazování kontaktů na profesionální a společenské...
18.02.2014 20:25

Členská schůze 18.2.2014

Na ustavující členské schůzi Moravské unie žen bylo odhlasováno následující složení výboru : Ing. Hana Naiclerová MBA - předsedkyně, Pavla Dočkalová - místopředsedkyně, Marcela Župková - místopředsedkyně. Dále byl navržen a jednomyslně schválen členský příspěvek ve výši 250 Kč /rok. Zároveň byl...
17.02.2014 23:24

Napište nám!

Máte zájem se k nám připojit? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Neváhejte a napište nám.  Vaše názory jsou pro nás cennými podněty.
17.02.2014 23:23

Vítejte na našem novém webu!

Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete přehled aktivit naší neziskové organizace. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích a setkáních, které připravujeme.

Kontakt

Moravská unie žen, z.s.

naiclerova@centrum.cz

Borová 362/10
Prostějov
798 01

731 111 531

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode