O nás

Jsme nově vzniklou organizací a snažíme se být organizací prakticky prospěšnou. Cílem projektu Be elected or be neglected je zvýšit počet žen ve vysoké politice tím, že se zaměříme na zvýšení "3S", což je sebeuvědomění žen, že do vysoké politiky patří, dále sebevědomí žen, že na to stačí, a vzájemná solidarita - podpora všech žen, které do politiky již vstoupily, vstupují nebo chtějí vstoupit.

           Cíle sdružení Moravská unie žen jsou:

 1. prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže ve společnosti
 2. realizace projektů na podporu solidarity a sebeuvědomění žen a zejména pak za účelem zvýšení jejich účasti na správě státu, v zastupitelských orgánech a ve veřejné správě
 3. kontaktování a propojování českých, zahraničních a mezinárodních ženských organizací
 4. odstraňování bariér na trhu práce prostřednictvím zvyšování odbornosti žen
 5. zprostředkování pracovních praxí pro ženy
 6. začleňování znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti a na trh práce

 

Hlavními úkoly při dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v  oblasti prosazování rovnosti žen a mužů, zejména jsou to tyto úkoly:

 1. sdružení iniciuje procesy a realizuje projekty, které vedou ke zlepšení podmínek rovného zastoupení žen a mužů v politice
 2. organizování pravidelných měsíčních setkání členek
 3. pořádání odborných seminářů, diskusních večerů a konferencí
 4. vedení databanky členek v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a vydávání interního katalogu členek o jejich podnikatelských aktivitách
 5. organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
 6. kooperace s jinými ženskými organizacemi
 7. prezentace aktivit Moravské unie žen na internetu, organizace internetového diskusního fóra sdružení vyvíjí další aktivity, které jsou v souladu s posláním sdružení

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Moravská unie žen, z.s.

naiclerova@centrum.cz

Borová 362/10
Prostějov
798 01

731 111 531

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode